معنی و ترجمه کلمه setting up apparatus به فارسی setting up apparatus یعنی چه

setting up apparatus


معمارى : دستگاه سوار کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها