معنی و ترجمه کلمه settlement by abandonment به فارسی settlement by abandonment یعنی چه

settlement by abandonment


بازرگانى : تسويه در نتيجه صرفنظر شدن از مطالبات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها