معنی و ترجمه کلمه settlement of the dam به فارسی settlement of the dam یعنی چه

settlement of the dam


معمارى : نشست سد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها