معنی و ترجمه کلمه settlement به فارسی settlement یعنی چه

settlement


حل و فصل ،توافق بنگاه ،مشکن ،واريز،تصفيه ،تسويه ،پرداخت ،توافق ،ته نشينى ،مسکن ،کلنى ،زيست گاه
قانون ـ فقه : استقرار،مستعمره
زيست شناسى : اسکان
بازرگانى : واريز،پرداخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها