معنی و ترجمه کلمه setup به فارسی setup یعنی چه

setup


توپ اسان براى برگرداندن ،وضع گويهايى که به اسانى مى توان امتياز بدست اورد( بيليارد)،برپاکردن ،برپايى ،مقدمه چينى
ورزش : وضع قرارگرفتن ميله هاى بولينگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها