معنی و ترجمه کلمه seven track tape به فارسی seven track tape یعنی چه

seven track tape


کامپيوتر : نوار هفت شياره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها