معنی و ترجمه کلمه sever erosion به فارسی sever erosion یعنی چه

sever erosion


عمران : فرسايش نابهنجار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها