معنی و ترجمه کلمه several covenants به فارسی several covenants یعنی چه

several covenants


تعهدات انفرادى
قانون ـ فقه : تعهدات جداگانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها