معنی و ترجمه کلمه several به فارسی several یعنی چه

several


جداگانه ،مجزا،انفرادى مربوط به خود،چند تن ،بعضى ،چندين ،برخى از،جدا،مختلف ،متعدد
قانون ـ فقه : چند تا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها