معنی و ترجمه کلمه severalty به فارسی severalty یعنی چه

severalty


مالکيت انفرادى منافع زمين ،مجزايى ،زمين غير مشاع
قانون ـ فقه : اجاره دارى انحصارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها