معنی و ترجمه کلمه sewerage requipment به فارسی sewerage requipment یعنی چه

sewerage requipment


معمارى : تاسيسات شبکه جمع اورى فاضلاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها