معنی و ترجمه کلمه sex reversal به فارسی sex reversal یعنی چه

sex reversal


روانشناسى : تغيير جنسيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها