معنی و ترجمه کلمه sex-limited به فارسی sex-limited یعنی چه

sex-limited


روانشناسى : محدود به جنس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها