معنی و ترجمه کلمه sexed به فارسی sexed یعنی چه

sexed


وابسته به تذکيروتانيث ،بطور مشخص نر يا ماده ،داراى خاصيت جنسى(اعم ازنرياماده)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها