معنی و ترجمه کلمه sextant altitude به فارسی sextant altitude یعنی چه

sextant altitude


علوم نظامى : ارتفاع اندازه گيرى شده ستارگان ارتفاع سکستانتى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها