معنی و ترجمه کلمه shadow به فارسی shadow یعنی چه

shadow


چسبيدن به حريف ،شدو،هواپيماى يدک کش ،شبح ،سايه( در نظريه يونگ)،ظل ،سايه افکندن بر،رد پاى کسى را گرفتن ،پنهان کردن
الکترونيک : سايه
روانشناسى : سايه
ورزش : بحريف خيالى مشت زدن
علوم نظامى : سايه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها