معنی و ترجمه کلمه shaft extension به فارسی shaft extension یعنی چه

shaft extension


علوم مهندسى : قسمت الحاقى محورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها