معنی و ترجمه کلمه shaft tunnel به فارسی shaft tunnel یعنی چه

shaft tunnel


گذرگاه محور
علوم دريايى : گذرگاه شفت

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها