معنی و ترجمه کلمه shaft به فارسی shaft یعنی چه

shaft


محور( پروانه)،تنه( ستون)،بدنه( ستون)،شفت ،محور استوانه اى ،ميله ،محور،استوانه ،بدنه ،چوبه ،قلم ،سابقه ،دسته ،چوب ،چاه ،دودکش ،بادکش ،نيزه ،خدنگ ،گلوله ،ستون ،تيرانداختن ،پرتو افکندن
علوم مهندسى : محور
عمران : ميله استوانه اى
معمارى : ميله ستون ميله چاه
علوم نظامى : محور انتقال دهنده نيرو
علوم دريايى : محور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده