معنی و ترجمه کلمه shafting به فارسی shafting یعنی چه

shafting


ساقه ها،ميله ها،مواد سازنده ساقه يا ميله ،يک دست ،ميله بهم متصل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها