معنی و ترجمه کلمه sham plea به فارسی sham plea یعنی چه

sham plea


دفاع ناموجه
قانون ـ فقه : دفاع پوچ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها