معنی و ترجمه کلمه shame on you! به فارسی shame on you! یعنی چه

shame on you!


خجالت بکشيد!

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها