معنی و ترجمه کلمه shampoo به فارسی shampoo یعنی چه

shampoo


سرشويه ،باشامپو يا سرشوى شستشو دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها