معنی و ترجمه کلمه shamrock به فارسی shamrock یعنی چه

shamrock


رنگ سبز شبدرى ،(گ.ش ).شبدر ايرلندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها