معنی و ترجمه کلمه shaped به فارسی shaped یعنی چه

shaped


بشکل درامده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها