معنی و ترجمه کلمه shaping به فارسی shaping یعنی چه

shaping


شکل دهى
علوم مهندسى : صفحه تراشى
معمارى : شکل دهى
روانشناسى : شکل دهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها