معنی و ترجمه کلمه share holding به فارسی share holding یعنی چه

share holding


بازرگانى : سرمايه گذارى در سهام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها