معنی و ترجمه کلمه share of inheritance به فارسی share of inheritance یعنی چه

share of inheritance


قانون ـ فقه : سهم الارث


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها