معنی و ترجمه کلمه shark به فارسی shark یعنی چه

shark


(ج.ش).سگ دريايى ،کوسه ماهى ،متقلب ،گوش برى کردن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها