معنی و ترجمه کلمه sharp fanged به فارسی sharp fanged یعنی چه

sharp fanged


تيز دندان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها