معنی و ترجمه کلمه sharp nosed به فارسی sharp nosed یعنی چه

sharp nosed


داراى بينى تيز،حساس( نسبت به بو)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها