معنی و ترجمه کلمه sharp tongued به فارسی sharp tongued یعنی چه

sharp tongued


بدزبان ،فحاش ،بکار برنده سخنان زننده


کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها