معنی و ترجمه کلمه sharp به فارسی sharp یعنی چه

sharp


نوک دار،تند،زننده ،زيرک ،تيز کردن ،هوشيار،ديز
معمارى : تيز
ورزش : حاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها