معنی و ترجمه کلمه she is a peach به فارسی she is a peach یعنی چه

she is a peach


خوب چيزى است ،هلوى پوست کنده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها