معنی و ترجمه کلمه she was nipped in the bud به فارسی she was nipped in the bud یعنی چه

she was nipped in the bud


به بزرگى نرسيد،در خردى مرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها