معنی و ترجمه کلمه she به فارسی she یعنی چه

she


او،ان دختر يا زن ،جانور ماده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها