معنی و ترجمه کلمه shear resistance به فارسی shear resistance یعنی چه

shear resistance


عمران : مقاومت برشى
معمارى : مقاومت برشى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها