معنی و ترجمه کلمه shearing deformation به فارسی shearing deformation یعنی چه

shearing deformation


تغيير شکل برشى( قيچى شدن)
عمران : تغيير شکل برشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها