معنی و ترجمه کلمه shearing stress به فارسی shearing stress یعنی چه

shearing stress


عمران : تنش برشى
معمارى : تنش برشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها