معنی و ترجمه کلمه sheepwalk به فارسی sheepwalk یعنی چه

sheepwalk


(انگليس )مرتع گوسفند،چراگاه گوسفند


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها