معنی و ترجمه کلمه sheer به فارسی sheer یعنی چه

sheer


صرف ،محض ،خالص ،تند،مطلق ،بطورعمود،يک راست ،پاک ،بکلى ،مستقيما،پارچه ظريف ،حريرى ،برگشتن ،انحراف حاصل کردن ،کنار رفتن ،کنار زدن
علوم نظامى : باريکه پل ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها