معنی و ترجمه کلمه sheet به فارسی sheet یعنی چه

sheet


پوشاندن ،ورقه ورقه کردن ،طناب تنظيم بادبان ناو،صفحه ،تخته ،پهنه ،سطح ،متورق ،ورقه ورقه ،ورق شده ،ملافه کردن ،ورقه کردن
علوم مهندسى : تخته
معمارى : ورق فلزى
ورزش : طناب وصل به بادبان براى تنظيم ان در مقابل باد
علوم هوايى : ورقه
علوم نظامى : برگ برگ نقشه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها