معنی و ترجمه کلمه shell back به فارسی shell back یعنی چه

shell back


علوم نظامى : دريانوردى که از خط استوا گذشته باشد
علوم دريايى : دريانوردى که از خط استوا گذشته باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها