معنی و ترجمه کلمه shell fragments به فارسی shell fragments یعنی چه

shell fragments


بسک گلوله
علوم نظامى : قطعات گلوله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها