معنی و ترجمه کلمه shell proof به فارسی shell proof یعنی چه

shell proof


ضد گلوله ،مقاوم در مقابل گلوله
علوم نظامى : ضد نفوذ گلوله


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها