معنی و ترجمه کلمه shelling report به فارسی shelling report یعنی چه

shelling report


گزارش تيراندازى دشمن
علوم نظامى : گزارش تيراندازى توپخانه دشمن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها