معنی و ترجمه کلمه shelving rack به فارسی shelving rack یعنی چه

shelving rack


علوم مهندسى : قفسه

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها