معنی و ترجمه کلمه shia به فارسی shia یعنی چه

shia


)shiite(شيعه ،پيرو مذهب شيعه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها