معنی و ترجمه کلمه shift of a tax به فارسی shift of a tax یعنی چه

shift of a tax


بازرگانى : انتقال ماليات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها