معنی و ترجمه کلمه shift به فارسی shift یعنی چه

shift


کليد مبدل ،تغيير دادن ،گروهکار،نوبتکار،تغيير محل شعاعى ،جابجايى شعاعى ،شيفت کار،انتقال دادن اتش ،تغييرمکان دادن اتشها و يا يکانها،حرکت دادن ،جابجائى ،تغيير جهت ،بوش ،تناوب ،نوبتى ،استعداد،ابتکار،تعبيه ،نقشه خائنانه ،حقه ،توطئه ،پخش کردن ،تعويض کردن ،تغيير مکان دادن ،انتقال دادن ،تغيير مسير دادن ،تغييرمکان ،نوبت کار،مبدله ،تغييردادن
علوم مهندسى : تغيير جهت
کامپيوتر : جابجا کردن
عمران : نوبت کارى
معمارى : جابجايى مرکز قوس
روانشناسى : جابه جايى
با

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده